Congres Positieve Psychologie – 9 maart

IMG_6659[2]Op 9 maart as vindt het landelijk congres Positieve Psychologie plaats in Hotel en Congrescentrum de Reehorst in Ede.

Het thema van het congres is dit jaar Positieve Psychotherapie en Coaching. Inzichten uit de positieve psychologie worden steeds vaker gebruikt in psychotherapie en coaching omdat we uit onderzoek in dit domein leren dat positieve emoties, cognities en gedrag niet alleen bijdragen aan welzijn, goed functioneren en veerkracht, maar ook aan een afname van psychische klachten en disfunctioneren. Met een zeer divers programma zal dit congres laten zien hoe gebruik kan worden gemaakt van bewezen effectieve en theoretisch onderbouwde strategieën.

Ik ben uitgenodigd om tijdens het congres een lezing te geven over hoe (interactieve) technologie ingezet kan worden om savoring te ondersteunen. Savoring is het reguleren (ontwikkelen, vasthouden of versterken) van positieve emoties en gevoelens door bewust aandacht te geven aan positieve ervaringen uit het verleden, in het heden of in de toekomst. Van savoring is bekend dat het veerkracht bevorderd. Veel mensen savoren uit zichzelf maar er zijn ook mensen die dit niet vanzelf doen. Voor hen zou ondersteuning bij savoring kunnen bijdragen aan hun veerkracht. Deze ondersteuning kan de vorm hebben van simpele maar effectieve oefeningen zoals het invullen van een dagboekje dat je vraagt naar dingen waar je blij van werd of wordt (zie foto bij deze tekst). Maar het kan ook op vele andere manieren. De afgelopen twee jaar hebben studenten die deelnamen aan het vak Multisensory Design innovatieve savoring concepten ontwikkeld. Een aantal hiervan werden al op de Dutch Design Week getoond. Tijdens het congres Positieve Psychologie zal ik verder ingaan op hoe juist multi-zintuiglijk ontwerp savoring kan ondersteunen.